Nagrody Najwyższa Jakość

Z przyjemnością informujemy, że po raz trzeci z rzędu zdobyliśmy prestiżową nagrodę i tytuł Najwyższa Jakość oraz Złoty Medal QI 2013, a także nagrodę specjalną przyznawaną trzykrotnym laureatom konkursu PERŁA QI w kategorii Edukacyjne Wycieczki Szkolne

Stanowisko MEN Kierownik/Opiekun

Szanowni Państwo, chcąc definitywnie rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące dowolnej interpretacji przepisów przez kuratoria, dotyczące ilości opiekunów na wycieczkach szkolnych oraz tego, czy KIEROWNIK posiadający uprawnienia może łączyć swoją funkcję z funkcją OPIEKUNA na wycieczce szkolnej - zwróciliśmy się do MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z prośbą o podanie jednoznacznej wykładni prawnej.
W zależności od województwa kuratoria dowolnie interpretowały przepisy narzucając szkołom zapewnianie odpowiedniej ilości Opiekunów oraz dodatkowo Kierownika, który nie może pełnić jednocześnie - zgodnie z interpretacją kuratorium - funkcji Opiekuna. Rodziło to poważne wątpliwości oraz dodatkowo obciążało kosztami uczestników wycieczki, ponieważ kalkulacje wycieczek musiały wielokrotnie uwzględniać koszt dodatkowej osoby, która jechała tylko jako kierownik, ponieważ kuratoria żądały rozdzielenia tych funkcji argumentując to istniejącymi przepisami, niestety nie potrafiąc jasno wskazać podstawy prawnej
.

[...] Zwracam się z prośbą o podanie jednoznacznej wykładni prawnej dotyczącej ilości opiekunów na wycieczkach szkolnych organizowanych z biurami podróży, które zapewniają opiekę pilota, organizują noclegi, etc., zapewniają kompletną obsługę turystyczną. Nie chodzi o ilość opiekunów, bo ta jest jasno określona w przepisach;

Wątpliwości dotyczą faktu, czy opiekun może jednocześnie pełnić funkcję kierownika grupy?

Z naszych wiadomości wynika, że przepisy nie zabraniają opiekunowi pełnienia jednocześnie funkcji Kierownika wycieczki /w żadnym z dokumentów stanowiących podstawę prawną przy organizacji wycieczek szkolnych nie znaleźliśmy takiego zapisu/, natomiast kuratoria  - w zależności od województwa - żądają rozdzielenia funkcji kierownika i opiekuna lub bez problemu godzą się na to, że kierownik jest jednocześnie jednym z opiekunów. Dowolność w interpretowaniu przepisów przez Kuratoria stanowi niemałą przeszkodę w zapewnieniu swobody działalności gospodarczej oraz utrudnia przygotowanie jednolitej kalkulacji wycieczek dla szkół z różnych województw. Prosimy o podanie jednoznacznej wykładni prawnej; na ile swobodnie Kuratoria w poszczególnych województwach mogą decydować wg własnego uznania o ilości opiekunów oraz tym czy opiekun może łączyć swoją funkcję z funkcją kierownika wycieczki. : czy opiekun na wycieczce szkolnej organizowanej we współpracy z biurem podróży zapewniającym kompletny produkt turystyczny może pełnić jednocześnie funkcję kierownika wycieczki?; Jeżeli nie może jej pełnić, prosimy o konkretne wskazanie przepisu zabraniającego łączenia funkcji opiekuna i kierownika wycieczek[...]

W piśmie, którego kopię znajdą Państwo poniżej MEN jasno rozwiązuje nasze i Państwa wątpliwości:

W ROZPORZĄDZENIU REGULUJĄCYM ORGANIZACJĘ WYCIECZEK SZKOLNYCH NIE MA ZAPISÓW ZABRANIAJĄCYCH ŁĄCZENIA TYCH DWÓCH FUNKCJI. KIEROWNIK MOŻE PEŁNIĆ RÓWNOCZEŚNIE FUNKCJĘ OPIEKUNA.

 PISMO - ODPOWIEDŹ I JEDNOZNACZNĄ WYKŁADNIĘ PRAWNĄ PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ MEN DO POBRANIA W FORMIE PDF ZNAJDĄ PAŃSTWO PONIŻEJ

 

 

 

Kontakt

Prezentowane w witrynie programy edukacyjne wycieczek szkolnych chcieliby Państwo zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb? Proszę wysłać do nas zapytanie, postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.

Pomoc

Poszukują Państwo połączenia dla swojej niekompletnej grupy? Na naszej stronie internetowej w zakładce "łączenie grup" aktualizujemy na bieżąco bazę danych szkół zainteresowanych połączeniem, tymi samymi trasami i podobnymi terminami wycieczek. Przyjmujemy należność w całkowicie nieoprocentowanych ratach. Nie pobieramy żadnej prowizji ani opłat z tytułu ratalnych wpłat.